Armering er stort sett brukt i alle betongkonstruksjoner

Vi tilbyr armeringsarbeid sammen i pakker som forskaling og støping etc. eller kun legging med eller uten leveranse av armering/forbruk.

armering av bunnplate

Armering

Armering er jern som legges på bestemte plasser i konstruksjon for å sikre en sterk og solid betongkonstruksjon.

Kvalitet

Armering må legges på rett sted for å sikre at konstruksjonen får den levetid og styrke som beregnet. Vi er derfor nøye på kvalitet!

Tilbud

Vi tilbyr armeringsarbeid både alene eller sammen i pakker

Fleksibilitet

Vi er fleksible på levering og utførelse. Vi utfører også rullearmering, med omprosjektering, slik vi kan få ned byggetiden uten det går utover kvaliteten.

Kontakt oss nå 96014500

Så finner vi sammen ut om hva vi kan få til!

Copyright © 2018 Monument Betong AS