Radon/Isopor

Vi utfører både radonsikringstiltak og isolering med eps (isopor) og xps

radon og isopor

Radon

Radon er en usynlig gass fra enkelte bergarter som kan lekke opp i hus om huset ikke sikres godt. Denne gassen kan være når man utsettes for større doser over lengre tid kreftfremkallende. Man må derfor beskytte alle bolighus med gasstett duk, såkalt radonduk, som hindrer denne gassen i å komme opp.

Isolasjon

Det som isolerer er stillestående luft, vi isolerer med isopor (eps/xps) som er trykkfast isolasjon som består av ca 98% (stillestående) luft.

Tilbud

Vi tilbyr radon og isolasjon både alene eller sammen i pakker med andre tjenester

Trygt

Vi bruker produkter som er trygge og sintef-godkjente.

Kontakt oss nå 96014500

Så finner vi sammen ut om hva vi kan få til!

Copyright © 2018 Monument Betong AS